" (...) Tako kot v svojem času za svoj čas govori Prešeren tudi nam za naš čas, le brati ga moramo znati in hoteti. (...)"  
 
Dr. Marko Dvořák
SLS + SKD Slovenska ljudska stranka
 
 

 

Vanessa Redgrave
in
Stane Sever

 
S čim si je Prešeren služil vsakdanji kruh?
     

 
 
 
 
 

Pozdravljeni!

Če ste pri volji, lahko preverite, koliko veste o Francetu Prešernu. Kviz, ki smo ga pripravili, vsebuje trideset vprašanj, ki se stopnjujejo po zahtevnosti. Vsak pravilen odgovor šteje eno točko. Želimo vam veliko sreče in upamo, da se boste pri reševanju zabavali vsaj toliko, kot smo se mi.

 
 
1. "Čebelce roji štirje" je metafora za
radovljiško čebelarstvo
Prešernov domači čebelnjak
priročnik za čebelarjenje
pesniški almanah, za katerega je pisal Prešeren


2. Orientalska pesniška oblika, ki jo je izbral Prešeren za nekatere svoje pesmi, je
haiku
zebra
gazela
grafit


3. Črtomir se v Uvodu h Krstu pri Savici bojuje za
pogansko vero
krščanstvo
Ajdovski gradec
Bogomilo


4. Če "zasliši na nebu se strašno gromenje, zasliši vetrov se sovražno vršenje, zasliši potokov deročih šumenje", je to
verzni prestop
vremenska napoved
glasovno slikanje
nagrobni napis


5. Za Prešerna so bile značilne tudi romance. S katerim ženskim likom jih povezujete?
z Ano Jelovšek
z Julijo Primic
s Turjaško Rozamundo
z Josipino Turnograjsko


6. Prešeren je v enem od svojih sonetov kritiziral Kopitarja in njegovo delo. V njem je Kopitar po poklicu
jezikoslovec
slikar
kopitar
čevljar


7. Prešeren je bil vpisan v zlato knjigo. Zakaj?
ker je udaril pijanega učitelja
ker je bil dober učenec
ker je znal dobro francosko
ker je pisal lepe pesmi


8. Komu "vedno sreča laže"?
pesniku
sleparju
Kranjcu
podjetniku


9. Sonetni venec ima tudi akrostih, ki se glasi
Primicovi Julji
Nezakonska mati
Samo za tvoje oči
Magistrale


10. S čim si je Prešeren služil vsakdanji kruh?
z dušnim pastirstvom
s kovanjem stihov
s prodajo fig
z delom v pravniški pisarni


11. S katero literarno zvrstjo se Prešeren ni ukvarjal?
z anakreontiko
s pornografsko pezijo
z romanom
s soneti v nemščini


12. Katero izmed naštetih pesmi je Prešeren napisal najprej?
Krst pri Savici
Povodni mož
Zdravljica
Slovo od mladosti


13. Kje je Prešeren opazil Julijo?
v gostilni Pri šestici
na plesu v Kazini
v cerkvi v Trnovem
v kiberkavarni v Podhodu


14. "Dihur, ki noč in dan žre knjige, od sebe pa ne da najmanjše fige", je bil
Prešernov prijatelj Matija Čop
Prešernov nasprotnik Jernej Kopitar
Prešernov prijatelj Andrej Smole
France Prešeren


15. Kje v Prešernovem delu je mogoče prepoznati starogrške motive Orfeja, Prometeja in Sizifa?
v deveti gazeli
v Uvodu h Krstu pri Savici
v Pevcu
v besedah "sedem ur delam, da lahko dve uri pijem"16. Kopitarjevi privrženci so se imenovali
puritanci
purani
puristi
purgarji


17. Ko je Prešeren hodil osnovno v šolo, je bil čas
Metternichovega absolutizma
Titovega komunizma
Ilirskih provinc
Marxovega kapitalizma


18. V Prešernovem času je bil najbolj cenjen pesnik oziroma pesnica
France Prešeren
Jovan Vesel Koseski
Tomaž Domicelj
Josipina Turnograjska


19. Če bi Prešeren živel v elizabetinski Angliji, bi pisal sonete v blankverzu. Ker je živel v času romantike na Kranjskem, jih je pisal
v laškem enajstercu
v obliki alpske poskočnice
z gosjim peresom
na računalnik


20. Magistrale je "pesem trikrat peta". Zakaj?
ker Prešeren ni več vedel, kaj naj piše
ker se prve črke verzov glasijo na ime Julije
ker povezujejo vse sonete sonetnega venca
da bi dokazal, da je boljši od Petrarce


21. Kdo od naštetih avtorjev ni napisal Prešernove biografije?
Ilka Vašte
Anton Slodnjak
Mimi Malenšek
Elza Budau


22. Najbolj znana Prešernova upodobitev je delo
Božidarja Jakca
Joca Žnidaršiča
Ignaca Eignerja
F. K. Goldensteina


23. Zakaj Črtomir v Krstu pri Savici sprejme krščansko vero?
zaradi popolne resignacije
zaradi ljubezni do Bogomile
zaradi nestanovitnega značaja
ker je bil po duši pragmatik


24. Katera ženska je gojila ljubezenska čustva do Prešerna?
Marija Johana Khlun
Lenora
Zala Dolenc
Julija Primic


25. Kam je Prešerna najprej vodila pot, ko je kot otrok zapustil rojstvo Vrbo?
Dunaj
Kopanj
Ribnica
Ljubljana


26. Koliko potomcev je imel France Prešeren?
nobenega
enega
dva
tri


27. Avtorja programa, ki je pomembno vplival na Prešernovo literarno ustvarjanje, sta bila
J. Kopitar in J. Bleiweis
M. Čop in A. Smole
brata Schlegel
brata Grimm


28. Kaj je bila posledica Kopitarjevega in Prešernovega nestrinjanja?
pretep
črkarska pravda
skupno delo
tožba na sodišču


29. "Žalostna, komu neznana je resnica ..." Nadaljujte.
tvojega imena
da jo ljubim
sam ne ve
čas hiti


30. Prvi verzi Povodnega moža so napisani
na Prešernovem spomeniku v Ljubljani
v odjavni špici oddaje 24 ur (POP TV)
na Prešernovi domačiji v Vrbi
na cigaretah znamke Filter 57


 
     
   
     
 
 
Založba Pasadena © Založba Pasadena d.o.o., Ljubljana
tehnična izvedba skupina TiBor, Dokumentarna d.o.o.
 skupina TiBor

Stran je optimizirana za Internet Expolorer 5.* in ločljivost 800 x 600 pri 32-bitni grafiki.
Izdelavo strani je finančno podprlo Ministrstvo za kulturo RS.