"(...) smo njegove pesmi pričeli peti tako na odru Cankarjevega doma kot na vaških veselicah. (...)"  
 
Jožef Školč
 
 

 

Vanessa Redgrave
in
Stane Sever

 
Kam je Prešerna najprej vodila pot, ko je kot otrok zapustil rojstvo Vrbo?
     

 
 
 
NazajKazaloNaprej
 
     
  Jožef Blaznik  
     
  Razjasnilo o Prešernovih pesmih

Dopis iz Celovca v 18. listu "Slovenca" pravi, da že dolgo časa ni več nobenega iztisa krasnih Poezij Prešernovih naprodaj. "Vsi iztisi - pravi dalje - so se razprodali - lepo znamenje in priča, da se te poezije rade prebirajo." Naposled pisatelj željo izrekuje, "naj bi se brž napravil nov natis." - Treba, da očitno razjasnim to stvar. Decembra meseca 1846. leta sem rajnemu g. dr. Francetu Prešernu natisnil njegove poezije v 1200 iztiskih. 150 iztiskov je Prešeren si pridržal zase, da jih je razdelil svojim prijateljem, ostalih 1050 je po 1 fl. dal bukvarjem na prodaj. Po smrti njegovi 1849. leta v Kranju mi je c. k. okrajna sodnija kranjska l. julija 1853 po sklenjeni pogodbi v bukvarnicah še neprodane iztiske v založbo in lastnino izročila. Julija meseca bo tedaj že 12 let, kar sem prevzel neprodane iztiske in danes jih imam še 190 neprodanih, - 18 let pa je preteklo, kar je Prešeren na svetlo dal svoje poezije, in še se jih ni razprodalo 1050! Naj častiti bravci po teh številkah - in številke so povsod najveljavnejši glas - sami sodijo, ali ni moralo rajnega Prešerna, še dokler je živel, bridko dirniti v srce, ko je videl, kako klavrno se razprodajajo pesmi njegove, katere se bojo razprodale komaj v 3 letih, ako se bojo kupovale kakor dozdaj. Naj sodijo sami: je li to "lepo znamenje in priča, da se te poezije rade prebirajo?" - kar sem rekel o Prešernovih poezijah, velja tudi o Vodnikovih, katerim je cena celo le 20 nov. krajc. Žalibog! da se navdušenost besedna ne strinja vsigdar z dejanskimi pričami.


 
  Jožef Blaznik: Razjasnilo o Prešernovih pesmih,
Novice 23/1865 (22.3.), list 12, str. 97-98.
 
     
NazajKazaloNaprej    
 
 
Založba Pasadena © Založba Pasadena d.o.o., Ljubljana
tehnična izvedba skupina TiBor, Dokumentarna d.o.o.
 skupina TiBor

Stran je optimizirana za Internet Expolorer 5.* in ločljivost 800 x 600 pri 32-bitni grafiki.
Izdelavo strani je finančno podprlo Ministrstvo za kulturo RS.